Naina – Vision of the ultimate one

Accept the Truth…and reject the rest!

Rashtriya Gaan

September7

AUDIO –  Vedic rashtiya gaan

Brahman swarashtra mein ho nij brahma tej dhari, shatriya maharathi ho aridal vinashkari.

Howein dhudharu gowein, pashu-ashwa aashwahi, aadhar rashtra ki ho nari subhak sada he.

Vidwan sabhya yodhya, yajman putra howein, icha anusar barsein, parjan tap dhowein.

Fal ful se ladi hoin aaushad amog sari, ho yog heimkari SWADHINTA hamari.

OM